fbpx

TIETOSUOJASELOSTE (voimaantulopäivä 16.6.2017)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

 

Rekisterinpitäjä:
Finnmirror Oy, y-tunnus 0648096-5
Osoite: Peilitie 15, 38200, Sastamala
Puhelin: 03 511 61
Sähköposti: finnmirror@finnmirror.fi

Inaria on Finnmirror Oy:n aputoiminimi ja tuotemerkki – Finnmirror Oy käsittelee henkilötietoja tässä selosteessa kuvatusti myös Inaria-liiketoiminnassaan.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Aleksi Pälä
Sähköposti: aleksi.pala@finnmirror.fi

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
1)                      Asiakassuhteen hoitaminen;
2)                      Asiakasviestintä;
3)                      Tuotteiden ja palvelujen markkinoiminen ja myynninedistäminen (ml. sähköinen suoramarkkinointi);
4)                      Tuotteiden ja palvelujen myyminen;
5)                      Laskutus ja muut taloudelliset toimenpiteet;
6)                      Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen; ja
7)                      Liiketoiminnan kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset:
henkilötietolaki: 8.1 §, kohdat 1, 5 ja 7.

Rekisteröidyt:
Finnmirror Oy:n asiakkaat, asiakasehdokkaat ja asiakasyritysten edustajat (ml. Inaria-asiakkaat)

Käsiteltävät henkilötiedot:
Nimi;
Postiosoite;
Sähköpostiosoite;
Puhelinnumero;

Suoramarkkinointisuostumus ja -kielto;

Tieto ostetuista Finnmirror Oy:n tuotteista ja palveluista (ml. laskutustiedot);

Tieto myyntikanavasta; ja

Internet-käyttäytyminen (ml. linkkien avaaminen ja vierailut rekisterinpitäjän ja sen edustajien sivuilla).

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaat, asiakasehdokkaat ja asiakasyritysten edustajat itse, Finnmirror Oy:n henkilöstö ja Finnmirror Oy:n edustajat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU/EEA-alueen ulkopuolelle:
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Osana asiakasviestintää käytetään MailChimp -sähköpostipalvelua. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Tällöin rekisterin sisältämät henkilötiedot siirtyvät Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot on kuitenkin suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla US/EU Privacy Shield -järjestelyllä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Henkilötiedot suojataan teknisillä ja organisatorisilla menetelmillä vahingossa tapahtuvalta tai tahalliselta asiattomalta ja/tai laittomalta muuttamiselta, tietoihin pääsyltä, tuhoamiselta ja muulta asiaankuulumattomalta käsittelyltä.

Tietoturvatoimenpiteet käsittävät, muun muassa, asianmukaiset palomuurijärjestelyt, palvelinten fyysisen suojaamisen (esim. lukitut tilat ja varmuuskopiointi), tiedonsiirron salaamisen ja organisatorisen pääsyrajoituksen.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus:

1) päästä henkilötietoihinsa ja saada pyynnöstä kopio niistä;
2) saada virheellinen, vanhentunut ja/tai puutteellinen henkilötieto korjattua; ja
3) estää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja mielipidekyselyihin.

Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti tai sähköisin menetelmin - yhteystiedot ovat tämän selosteen alussa.

    Hei!

    Jätä puhelinnumero ja olemme sinuun yhteydessä pian!