fbpx
×

Inarias skjutdörrsgarderober tillverkas av Finnmirror

Finnmirror är den största tillverkaren av speglar i Norden och en av Finlands mest betydande tillverkare av fast inredning. Förutom Inaria skjutdörrsgarderober omfattar vårt sortiment Picard by Finnmirror badrumsinredning samt speglar för heminredning.

Vårt familjeföretag grundades 1923, och i vår verksamhet förenas långa traditioner, modern produktionsteknik och miljömedvetenhet. Vårt mål är högsta möjliga kvalitet över hela produktionslinjen. Närmare 100 års erfarenhet, äkta material och ansvarsfull produktion borgar för hög kvalitet.

Alla skjutdörrsgarderober från Inaria tillverkas i familjeföretagets fabrik i Sastamala i Finland.

Miljö

För oss har en välmående miljö alltid haft ett värde i sig. Vi har kontinuerligt utvecklat vår verksamhet på ett förnuftigt sätt och på en hållbar grund. Vår fabrik ligger mitt i ett rent barrskogslandskap. Vi har försäkrat oss om en välmående närmiljö bland annat genom att investera i ett eget vattenreningsverk. Som ett resultat av ett långt planeringsarbete har vi fått ner utsläppen av lösningsmedel till noll.

Vi sorterar och återvinner det avfall som uppkommer i produktionen. Den datorstyrda produktionen optimerar glasanvändningen, vilket avsevärt minskar mängden glasavfall. Glasavfallet återvinns inom glasullsindustrin. Även papp, papper och metallavfall återvinns effektivt. Skivor och träavfall förbränns i stadens fjärrvärmeverk.

I vår produktutveckling tar vi hänsyn till produktens hela livscykel samt till låg elförbrukning för slutprodukten. Våra speglar består av den nya generationens spegelglas som är miljövänligt och inte innehåller tungmetaller som bly och koppar. Ekologiskt tänk och återvinningsbarhet är viktiga kriterier inom vår produktutveckling av förpackningar och logistik. Vid hemkörning av din måttbeställda garderob använder vi oss av klimatvänliga transporter. Utveckling av miljöskyddet intar en viktig position även i vårt bolags övergripande strategi.

    Begärt offert

    Kontakt

    Information